top of page

אי שם בסוף שנות ה-70, במושב קטן בעמק יזרעאל, עמד לו ילד בן 6 והקשיב להוריו שרים במקהלה המקומית, ובכל שיר הוא קיווה שיתרחש הפלא הגדול: הרגע שבו המקהלה "תתפצל", ותשיר בכמה קולות. 
יותר מ-30 שנה אחר כך הילד הזה הפך למעבד והמנהל המוזיקלי של הרכבים קוליים ו... הילד הזה הוא עמית.

bottom of page